Dette site er i arkiv tilstand og bør ikke aktivt benyttes!


Abonnement

Tlf. 33696300, e-mail: medlemsservice@dlf.org

 

Årsabonnement 1100 kroner inklusive moms.

Årsabonnement for lærere 600 kr inklusive moms.

For abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

Løssalgspris: 55 kroner

Klag over bladlevering