Dette site er i arkiv tilstand og bør ikke aktivt benyttes!


Om Folkeskolen

Fagbladet Folkeskolen og folkeskolen.dk udgives af udgiverselskabet Fagbladet Folkeskolen ApS, som ejes af Stibo Complete og Danmarks Lærerforening. Den redaktionelle linje er uafhængig af foreningsmæssige, økonomiske og politiske interesser.

Pressenævn -danskemedier