Dette site er i arkiv tilstand og bør ikke aktivt benyttes!


Søndervangskolen
3   38

Professor: Aarhus Kommune bør betale Søndervangskolens millionpræmie tilbage

Søndervangskolen deltog i daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens skolepulje, og her modtog skolen en præmie på 1,3 millioner kroner for sine karakterer i 2018. De penge bør kommunen betale tilbage, siger en økonomiprofessor.

Har Søndervangskolen uretmæssigt fået udbetalt 1,3 millioner i 2018, og hvilke overvejelser har Aarhus Kommune gjort sig om det?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som Børne- og Undervisningsministeriet afkræver Aarhus Kommune svar på, efter det er kommet frem, at et stort antal nuværende og tidligere lærere anklager skolen for blandt andet at have snydt ved afgangsprøverne.

Sammen med 103 andre folkeskoler deltog den kendte Aarhusskole i daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens præmiepulje.

Her blev skolerne sat en millionpræmie i sigte, hvis de var i stand til at øge andelen af elever med et samlet snit på mindst 4 fra afgangsprøverne i dansk og matematik sammenlignet end et gennemsnit af resultaterne fra skolens afgangselever i perioden 2014-2016.

Artiklen fortsætter under banneret

Det vil ministeriet have svar på

- Er grundlaget for udbetaling af pulje til fagligt løft undersøgt af kommunen som følge af det konstaterede snyd ved prøverne (der er udbetalt 1,3 mio. kr. i 2018 på baggrund af prøveresultater i 2017/2018)?

- Hvilke overvejelser har kommunen gjort sig i forhold til, om udbetalingen af puljen kan være sket uretmæssigt?

Klarede præmiemålet i 2018

I 2018 skulle fem procentpoint flere af afgangseleverne på Søndervangskolen opnå et snit på mindst 4 end gennemsnittet fra skolens afgangselever i årene 2014, 2015 og 2016, betegnet som skolens baseline.

Det lykkedes, og dermed fik skolen en præmiesum på 1,3 millioner. Skolens prøver det år skulle have været under skærpet tilsyn af forvaltningen, men Aarhus Kommune kan i dag ikke finde nogen dokumentation for, at tilsynet faktisk fandt sted.

Året efter skulle nye afgangselever klare sig endnu bedre. Her var kravet nemlig, at 10 procentpoint flere af eleverne skulle opnå et snit på mindst et 4-tal end afgangseleverne i baseline-årene.

Og der lykkedes det ikke for Søndervangskolen. I stedet var der faktisk en smule færre, som nåede det afgørende karaktergennemsnit.

Professor: Ministeriet vil næppe kræve tilbagebetaling

Tre år efter Søndervangskolen fik udbetalt de 1,3 millioner kroner fra Undervisningsministeriet, kræver ministeriet nu svar på, om skolen snød ved prøverne i 2018, så skolen opnåede de millionudløsende karakterer på ulovlig vis.

En uvildig undersøgelse ved et endnu ukendt konsulentfirma skal fastslå, hvorvidt der er blevet snydt med prøverne gennem årene.

Men selv hvis den kommende undersøgelse skulle komme frem til, at der også har været fusk med prøverne i 2018, vurderer økonomiprofessor med speciale i økonomiske incitamentsmodeller på Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh ikke, at ministeriet i sidste ende vil kræve skolens pengepræmie tilbagebetalt.

"Det vil dels bero på, at man muligvis ikke vil kunne fastslå, hvordan der eventuelt præcist har været snydt, og uanset hvad kan man jo aldrig fået afdækket, hvordan skolen havde præsteret, hvis ikke den havde snydt. Det gør, at man ikke kan udelukke, at de også havde klaret sig godt nok uden snyd til at få udbetalt præmien", siger han.

Vil klæde kommunen at betale tilbage

Per Nikolaj Bukh mener til gengæld, at det vil klæde Aarhus Kommune aktivt at tilbagebetale pengene til ministeriet.

"Det vil klæde en ordentlig kommune at skrive til ministeriet, at fordi der er berettiget tvivl om, hvorvidt skolen har opnået sine resultater på lovlig vis, ønsker kommunen at tilbagebetale midlerne, hvis det er muligt. Aarhus er en stor kommune, der har resurserne til det. Og det vil være en mulighed for at komme fra det med æren i behold", siger han.

Professoren peger på, at det er en meget skærpende omstændighed for landets næststørste kommunen, at forvaltningen allerede dengang kendte til anklagerne om snyd ved prøverne på Søndervangskolen - og at kommunen end ikke ved, om man som lovet førte tilsyn med skolen i 2018.

Uopnåelige mål kan føre til snyd

Per Nikolaj Bukh påpeger desuden, at skolen selv har medvirket til at reducere sine præmiechancer, hvis der er hold i anklagerne om, at skolens snyd starter ved prøverne i 2016.

"Det år indgår nemlig som en del af skolens baseline, og dermed har skolens egen praksis gjort det sværere for dem at klare sig godt nok til at få præmiesummen. Men i 2016 vidste skolen af gode grunde ikke, at Lars Løkke siden ville lancere sin pulje", siger han.

Ifølge Per Nikolaj Bukh viser erfaringen fra forskningen i incitamentsmodeller, at uopnåelige krav ofte kan føre til snyd.

"Den helt entydige lære fra mange undersøgelser er, at et klart specifikt og krævende mål får alle til at performe bedre. Jo mere klare og krævende mål er, jo mere adfærdspåvirker det. Det er argumentet for målstyringen. Men hvis målene ikke længere er opnåelige, så enten opgiver man eller tager snyd i brug", siger han.  

Aarhus Kommune vil afvente uvildig undersøgelse

Redaktionen har forsøgt at få en kommentar fra borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S) til opfordringen om at tilbagebetale præmiesummen på 1,3 millioner. Borgmesteren har henvist til børn og ungerådmand Thomas Medom (SF).

Men i stedet har redaktionen modtaget et skriftligt svar fra direktør for Børn og Unge Martin Østergaard Christensen. Han svarer, at Aarhus Kommune ikke vil forholde sig til en eventuel tilbagebetaling, før resultaterne fra den kommende uvildige undersøgelse ligger klar.

"Der er mange enkelte spørgsmål eller opfordringer, man kan rejse her og nu. Vi arbejder for at besvare de opfølgende spørgsmål, vi har fået STUK, og vi er som bekendt på vej med en ekstern undersøgelse. Mit svar er derfor fortsat, at vi tager stilling, når undersøgelsen er færdig", lyder det i en skriftlig kommentar fra Martin Østergaard Christensen.


Kommentarer


{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Kommentaren er slettet
Kommentarer er deaktiveret

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ